• כרזות קק"ל מאז ועד היום
 • יחד עם הקופסה הכחולה והבולים, היוו הכרזות חלק משמעותי בפעילות קק"ל, ושימשו לחינוך ולהסברה, לעידוד ולגיוס כספים בארץ ובחו"ל, לחיבור הקשר בין עם לארצו ולחגיו, ולחיזוק ערכי עבודת אדמה, בנייה, שמירת טבע והפרחת השממה.
 • לכבוד יום עצמאות 63 שנים למדינה ולציון 110 שנים לקק"ל אנו מגישים לכם תחנות בחייה של קק"ל, שהן תחנותיה של המדינה כולה.
 • לצפייה בכרזות הנוסטלגיות
 • חינוך וערכים
 • בדצמבר 1901 נתקבלה בקונגרס הציוני החמישי בבזל, שווייץ, ההחלטה על ייסוד קרן קימת לישראל. במהלך השנים התגבש מעמדה של קק"ל כארגון שמטרתו לרכוש קרקעות בארץ בשם העם היהודי ולמענו. החל משנות ה-40 של המאה ה-20 נעזרה קק"ל בכרזות כדי להטמיע את ערכי אהבת הארץ ועבודת האדמה, שמירה על ניקיונה, עידוד נטיעות, התגייסות הפרט לטובת הכלל, חינוך הילדים ועוד.
 • המשך התערוכה
 • "עלה וצמח שתילי הרך"
 • 2011
 • מתן ליברמן
 • על פי כרזה מ-1962 בציור דוד זק
 • גיוס תרומות
 • אחד הנושאים החשובים שקק"ל מקדמת הוא עידוד תרומות לבניית הארץ. במקביל להרשמה ב"ספר הזהב", שתיעד את מפעל התרומות הגדול שאנשים רבים מהארץ ומהעולם היו שותפים לו פרסמה קק"ל גם כרזות המעודדות לתרום ולקחת חלק פעיל בבניית הארץ. הכספים שימשו לרכישת קרקעות, לקליטת עולים, לייבוש הביצות להפרחת השממה, לחינוך ולבנייתה של הארץ הצעירה. גם כיום קק"ל נעזרת בתרומות של אנשים פרטיים וגופים כדי לקדם את פני הנוף בישראל ולשמור עליו.
 • המשך התערוכה
 • "קק"ל פודה את ארץ ישראל למען עם ישראל"
 • 2011
 • מתן ליברמן
 • על פי כרזה ישנה של קק"ל
 • היערות וארצנו
 • מפעל הייעור הגדול בתולדות המדינה נמשך עד היום. יער בלפור היה הראשון שסימל את כיבוש אדמת הטרשים, ומאז הירוק לא מפסיק – כפי שנראה ביער ביריה, הכרמל, יתיר, קדושים ועוד ועוד. מלבד ייעור עסקה קק"ל בהקמת יישובים נהלל הראשון שבהם, בסלילת כבישים, בסיקול הקרקע, בבניית תשתיות ועוד. הכרזות באותה תקופה היטיבו לשדר את החזון של המדינה: הקמת חברה מאוחדת אוהבת ארץ ועבודת אדמה שחותרת כל העת להשביח את הנוף לרווחת אזרחיה.
 • המשך התערוכה
 • "יקום חזון הנגב"
 • 2011
 • מתן ליברמן
 • על פי כרזה ישנה של קק"ל
 • קק"ל בחיים בישראל
 • פני קק"ל הם פני המדינה כולה. דרך הכרזות אפשר לראות את החיים שהיו כאן – מהאידאל לחיים בארץ דוגמת חיי הקיבוץ ועבודת האדמה ועד למאבקים, למלחמות ולמאמץ ההתיישבותי לאורך השנים. במלחמת העצמאות סייעה קק"ל בהקמת מצפים בנגב ובהפיכתו לחלק בלתי נפרד מהארץ. קק"ל עזרה בהקמת יישובי "חומה ומגדל בנתה תשתיות ליישובי ספר ופעלה ללא לֵאות לעליית עולים חדשים ולקליטתם.
 • המשך התערוכה
 • "חניון"
 • 2011
 • מתן ליברמן
 • על פי כרזה של ב. נחשולי
 • חגים ומועדים
 • בכרזותיה חיזקה קק"ל את הקשר של העם לאדמתו ולמסורת שלו. בין השאר אפשר לראות בכרזות טקסי חגים כמו שבועות, ט"ו בשבט יום העצמאות ומועדים אחרים שנשאו מוטיווים של עבודת אדמה, ברוח הסוציאליזם הרוסי שהושפע ממנו היישוב באותם ימים.
 • המשך התערוכה
 • "ה' באייר יום העצמאות"
 • 2011
 • מתן ליברמן
 • על פי כרזה של אורה איתן